Hizmet Politikası

Üye memnuniyeti odaklı çalışmayı prensip edinmek, sürekli gelişim prensibi ve eğitimli personel katılımı doğrultusunda çalışmalarını yürütmeyi sağlamak ve 5174 Sayılı TOBB Kanununa uymayı taahhüt etmek Gaziantep Ticaret Odası' nın politikasıdır.

Kalite politikamız yönetimin gözden geçirilmesi toplantılarında oluşan hedeflerimize bağlı olarak gözden geçirilmektedir.
  
 TEMEL DEĞERLERİMİZ
  • Güvenilirlik:Yasalarla düzenlenmiş hizmet süreçlerimiz, temsilcisi olduğumuz iş dünyasının faaliyetlerinin düzenlenmesinde de etkin rol oynar.  Geçmiş hizmet performansımızın iş dünyasında yarattığı güven. Hizmet süreçlerimizin izlenebilirliği ve hedef odaklı çalışma anlayışımız.
  • Eşitlik:Üyelerimize aynı mesafede yaklaşırız. Objektif yönetim yaklaşımına önem veririz.
  • Şeffaflık:Tüm faaliyetlerimizde ve hizmetlerimizin yürütülmesinde açıklığa ve hesap verilebilirliğe önem veririz.
  • Paylaşımcılık:Paydaşlarımız ile işbirliğine ve ortak çalışmaya önem verir, çalışma sinerjisinin toplumsal faydaya dönüşmesinde rol oynarız. Yönetimimiz ve çalışanlarımız ekip ruhunun faaliyetlerimize sağladığı sinerjinin farkındadırlar.
  • Deneyim:Bir asırdan fazla bir sürede sahip olunan bilgi ve birikimi faaliyetlerimizde kullanma üstünlüğümüz vardır.
  • Yenilikçi:Ulusal ve uluslararası platformda iş dünyasını ve toplumumuzu ilgilendiren gelişmeleri takip eder, uygulamaya alınması konusunda öncü rol üstleniriz.
  • Köklülük:Yasalar ile iş dünyasının temsilcisi olarak kurulmuş ve bir asırdan fazla bir süreden beri iş dünyasının sesi olmayı başarmış bir kurum olarak varlığımızı devam ettireceğiz.
  • Esneklik: Karar alma ve uygulama süreçlerimiz bürokrasiden arındırılmıştır.
  • Temsil Etme:İş dünyamızı ve ilimizi ulusal ve uluslararası platformlarda başarı ile temsil ederiz.
  • İtibarlı Bir Kuruluş Olmak: Ulusal ve uluslararası platformlarda söylemlerine önem verilen, üye ve çalışanlarının bünyesinde bulunmaktan gurur duyduğu itibarlı bir kuruluş.